ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ…

Αγαπητοί συμπολίτες σαν Ευρωβουλευτής προτίθεμαι να διεκδικήσω πρώτιστα :

– Τις Γερμανικές αποζημιώσεις και το «Κατοχικό Δάνειο»

–   Την θέσπιση ελάχιστων Προδιαγραφών για θέματα Υγείας, Παιδείας, Ανεργίας, Διαβίωσης Φυλακισμένων, Φορολογίας, Μισθών και Συντάξεων κ.α. και κοινών μηχανισμών δράσης για την καταπολέμιση των ανισοτήτων.

– Τον έλεγχο της νομιμότητας, τον ρόλο και τις ευθύνες της Τρόϊκας με ταυτόχρονη απαίτηση ίσης αντιμετώπισης με όλα τα άλλα κράτη της Ε.Ε.

– Την δημιουργία Κεντρικού Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού μηχανισμού Οικονομικης και δημοσιονομικής πολιτικής των Ευρωπαϊκών Κρατών.

– Δράσεις ή και δημιουργία οργάνων και μηχανισμών για την διευκολυνση πρόσβασης των Επιχειρήσεων σε χρηματοδοτήσεις, για κράτη μέλη που στερούνται τη δυνατότητα αντλησης κεφαλαίων από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

–  Την δημιουργία ενιαίου Ευρωπαϊκού μηχανισμού επανένταξης μακροχρόνια Ανέργων, Χρηστών ουσιών, πρώην φυλακισμένων, και λοιπών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

–  Την δημιουργία Ταμείου αντιμετώπισης της Λαθρομετανάστευσης (Για τη δημιουργία και συντήρηση υποδομών σε κράτη μέλη της Ε.Ε. με έντονο πρόβλημα λαθρομετανάστευσης).

– Την δημιουργία οργάνων και υποδομών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών εντός Ε.Ε.

–  Τον επανέλεγχο του Ευρωπαϊκού σχεδιασμού για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την Αλιεία.

– Ευρωπαϊκά Κονδύλια και ταυτόχρονα,

– Την δημιουργία Κεντρικού Ευρωπαϊκού μηχανισμού ελέγχου της διαχείρισης των Ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Comments are closed.